Terapia stacjonarna

Terapia stacjonarna jest najskuteczniejszą formą terapii uzależnień. Dzieje się tak głównie dlatego, że uczestniczące w niej osoby – oprócz wiedzy i zrozumienia problemu – mają jeszcze możliwość wyłączenia się ze swojego codziennego życia, wyjścia ze swoich schematów czy przyzwyczajeń i spojrzenia na siebie z innej perspektywy (przy pomocy terapeutów), a to z kolei zwiększa szansę na podjęcie w przyszłości (po terapii) działań ułatwiających radzenie sobie z problemami i wynikającymi z nich często emocjami bez używania alkoholu. 

Terapia stacjonarna/dzienna

Dla osób, które chciałyby skorzystać z pełnego programu podstawowego, a nie mają możliwości przebywania na terapii stacjonarnej cały miesiąc, oferujemy możliwość połączenia terapii stacjonarnej i dziennej.
W takim przypadku rozpoczynamy pracę nad uzależnieniem od terapii stacjonarnej (14 dni) i kontynuujemy ją w trybie dziennym przez kolejne 16 dni.

Terapia nawrotów

  Uzależnienie to choroba przewlekła i nieuleczalna, a co za tym idzie możliwe jest rozwijanie się nawrotu choroby, czyli powrotu do starych zachowań, uruchomienia starych mechanizmów – jak nieużywanego dawno toru – na który kierujemy pociąg naszego życia, bo nie zdołaliśmy w odpowiednim momencie dostrzec przestawionej zwrotnicy.
            Oczywiście o wiele lepiej, jeśli mimo wszystko zauważymy powrót do „pijanego myślenia” (sami lub przy pomocy informacji od osób z naszego otoczenia), jednak zdarzyć się może także, że rozwijający się w podświadomości nawrót będzie tak mocno

Terapia rozszerzona

W „Strefie Trzeźwości” (leczenie alkoholizmu Kraków) ta forma pomocy skierowana jest do osób, które przebyły już terapię podstawową (dotyczy to zarówno osób uzależnionych jak i współuzależnionych leczenie uzależnień, leczenie alkoholizmu), zdobyły wiedzę o chorobie i motywację do zmiany stylu życia, jednak potrzebują pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów, rozwoju osobistym oraz radzeniu sobie z zatrzymaniem uzależnienia (lub współuzależnienia) od alkoholu w pierwszym – najtrudniejszym okresie trzeźwienia.

Terapia dochodząca

Terapia dochodząca (indywidualna i grupowa) to forma leczenia alkoholizmu (leczenie uzależnień – leczenie alkoholizmu) skierowana do osób, które zauważają już, że mają problem z kontrolowaniem swojego picia (uzależnienia), czują że „coś jest nie tak”, jednak spowodowane piciem szkody nie są jeszcze zbyt destrukcyjne i nie wpływają aż tak drastycznie na ich funkcjonowanie.

Terapia dla rodzin

Ta forma pomocy skierowana jest do rodzin, przyjaciół osób uzależnionych szukających sposobu na leczenie alkoholizmu, do tych wszystkich – którzy uwikłani w jego chorobę, chorują razem z nim, przez długotrwałe obcowanie w sferze niezdrowych relacji, pełnych tłumionych emocji i ustawicznych rozczarowań, w atmosferze narastającego gniewu i piętrzącego się strachu, w rodzinnym świecie pełnym codziennych dramatów i niekończących się dylematów.

Sprawdź: czy masz problem z alkoholem ?