Jestem szczęśliwy

Prosiłem Boga o siłę, aby triumfować;
On dał mi słabość,
abym nauczył się smaku rzeczy małych… 

Prosiłem Go o zdrowie, aby robić rzeczy duże;
On dał mi chorobę, abym robił rzeczy lepsze…

Prosiłem Go o bogactwo, aby być szczęśliwym;
On dał mi ubóstwo, abym był wrażliwym… 

Prosiłem Go o moc, aby ludzie liczyli na mnie;
Dał mi słabość, żebym potrzebował tylko Boga… 

Prosiłem Go o towarzysza, aby nie żyć samemu;
On dał mi serce zdolne kochać wszystkich braci… 

Prosiłem go o wszystko, aby cieszyć się życiem;
On dał mi życie, aby cieszyć się wszystkim… 

Nie otrzymałem nic o co prosiłem;
ale mam wszystko, czego mogłem oczekiwać, 

ponieważ, chociaż mówiłem coś przeciwnego, Bóg mnie wysłuchał 

i

jestem najszczęśliwszym z ludzi.