mgr Krzysztof Jaźwiec – właściciel ośrodka,  terapeuta uzależnień

Krzysztof Jazwiec leczenie alkoholizmu

Jestem terapeutą, który zajmuje się pomaganiem osobom uzależnionym w zatrzymaniu choroby alkoholowej, a rodzinom (bliskim) osób pijących w zrozumieniu i zatrzymaniu współuzależnienia. Moim celem jest to, aby nie tylko przekazać wiedzę, ale również – łącząc ją z moimi osobistymi doświadczeniami (jako terapeuty, a zarazem kogoś, kto zna problem alkoholizmu również z autopsji) pomóc w tym, by nowe – trzeźwe życie było łatwe i przyjemne zarówno dla nas samych, jak i dla naszych bliskich, abyśmy mogli czerpać z niego maksimum korzyści, rozwiązywać problemy i osiągać cele, które dotychczas były dla nas trudne, a czasem być może wydawały się wręcz nierealne. Podczas terapii szczególną wagę przywiązuję do indywidualnych potrzeb moich klientów, do tego, aby nasze relacje nie były tylko „suchymi” relacjami klient – terapeuta, lecz by opierały się na zrozumieniu i współodczuwaniu – znajomości, a nawet przyjaźni, z której można korzystać również po zakończeniu terapii. Chodzi o to, by nie tylko utrzymywać abstynencję i radzić sobie z alkoholem, ale rozwijać się i nauczyć się żyć pełnią życia. Jestem terapeutą mającym duże doświadczenie w kontaktach z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, absolwentem Studium Umiejętności Psychologicznych, Centrum Psychoedukacji i Psychoterapii w Czarnym Borze, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. Uczestniczyłem w Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Instytutu Psychologii Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Ukończyłem szkolenie “Profilaktyka i terapia osób uzależnionych behawioralnie (od hazardu, internetu i seksu) i ich rodzin” organizowane przez Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień. Ukończyłem Studium Psychoterapii Uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie, w zakresie pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin. Regularnie uczestniczę w konferencjach naukowo-szkoleniowych dotyczących tematyki uzależnień i współuzależnienia. Certyfikat PARPA nr 466.

mgr Jacek Wądzyński – terapeuta uzależnień

leczenie alkoholizmu Jacek WądzyńskiSpecjalista terapii uzależnień z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi (Certyfikat specjalisty terapii uzależnień). Twórca i realizator licznych przedsięwzięć parateatralnych oraz projektów z obszaru psychoedukacji, profilaktyki uzależnień i rozwoju twórczości. Posiada również wieloletnie doświadczenie w działalności szkoleniowej oraz  pracy dydaktycznej i warsztatowej ze studentami wyższych uczelni. Charakteryzuje się niestandardowym podejściem, co w połączeniu z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem umożliwia dotarcie do źródła każdego problemu.

 

mgr Tomasz Medyński – specjalista psychoterapii uzależnień, socjolog

Tomasz Medyński terapeuta leczenie alkoholizmu

Ukończył Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia PTP dla specjalistów psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia. Jest certyfikowanym instruktorem terapii uzależnienia ( Certyfikat PARPA nr 119 ). Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy. Uczestniczył w szeregu szkoleń organizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Komisję ds. Uzależnień Fundacji im. Stefana Batorego, Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej. Od ponad 25 lat pomaga osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom doznającym przemocy. Prowadzi zajęcia z obszaru rozwoju osobistego. Fascynuje go obserwowanie jak uczestnicy zajęć odkrywają własne możliwości, swój potencjał i rozpoczynają dokonywanie konstruktywnych zmian w swoim życiu. 
Od 1994 roku pracował jako terapeuta w:
– Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach, na Oddziałach Odwykowych w Kielcach
– Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach
– Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień w Krakowie

Jest zaangażowany w działania zmierzające do likwidacji wykluczenia społecznego – pod każdą postacią. Jest również członkiem Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, uczestnikiem wielu międzynarodowych spotkań dotyczących tej problematyki (Paryż, Heerlen – Holandia, Montreal). Interesuje się fotografią i turystyką górską. Uwielbia książki, film, teatr. Lubi zwierzęta, szczególnie koty i psy.

 

Dorota Bogacz – właściciel, manager ośrodka

Dorota Bogacz Ośrodek Terapii Strefa Trzeźwości leczenie alkoholizmu, odwyk alkoholowyUkończyłam studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Przez wiele lat szukałam własnej drogi. Związek z osobą uzależnioną na początku był dla mnie bardzo trudny. Potem jednak okazało się, że droga jaką wspólnie przeszliśmy zmagając się z chorobą alkoholową, dała mi możliwości rozwoju osobistego, lepszego  poznania  siebie, a przede wszystkim innego spojrzenia na świat i odnalezienia celu. Dziewięć lat temu przeszłam terapię dla osób współuzależnionych. Doskonale rozumiem  problem związany z uzależnieniem, a przede wszystkim jak nikt potrafię wczuć się w trudną sytuację osób współuzależnionych.  Od siedmiu lat razem z Krzysztofem prowadzimy “Strefę Trzeźwości”, pomagając innym osobom poradzić sobie z problemem alkoholowym. 

Ela Sikora


Ela Sikora Ośrodek Terapii Strefa Trzeźwości leczenie alkoholizmu, odwyk alkoholowy
Ela jest związana z ośrodkiem od początku jego działalności. Ma duże doświadczenie jeżeli chodzi o pomoc i wsparcie, zwłaszcza w pierwszych dniach pobytu.

 

 

 

Iza Gonet

Iza Gonet Ośrodek Terapii Strefa Trzeźwości leczenie alkoholizmu, odwyk alkoholowy

Iza dołączyła do zespołu nieco później. Ze względu na duże doświadczenie w kontaktach z ludźmi oraz znajomość problemu stanowi wsparcie i tworzy przyjazną atmosferę.

 

 

Opieka medyczna:

Ośrodek Terapii Strefa Trzeźwości leczenie alkoholizmu

lek. med. Mariusz Szczęsny – specjalista psychiatra, specjalista chorób wewnętrznych

 

 

Ośrodek Terapii Strefa Trzeźwości leczenie alkoholizmu

lek. med. Beata Kleber – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog