O nas

mgr Krzysztof Jaźwiec 

Jestem terapeutą, który zajmuje się pomaganiem osobom uzależnionym w zatrzymaniu choroby alkoholowej, a rodzinom (bliskim) osób pijących w zrozumieniu i zatrzymaniu współuzależnienia. Moim celem jest to, aby nie tylko przekazać wiedzę, ale również – łącząc ją z moimi osobistymi doświadczeniami (jako terapeuty, a zarazem kogoś, kto zna problem alkoholizmu również z autopsji) pomóc w tym, by nowe - trzeźwe życie było łatwe i przyjemne zarówno dla nas samych, jak i dla naszych bliskich, abyśmy mogli czerpać z niego maksimum korzyści, rozwiązywać problemy i osiągać cele, które dotychczas były dla nas trudne, a czasem być może wydawały się wręcz nierealne. Podczas terapii szczególną wagę przywiązuję do indywidualnych potrzeb moich klientów, do tego, aby nasze relacje nie były tylko „suchymi” relacjami klient – terapeuta, lecz by opierały się na zrozumieniu i współodczuwaniu – znajomości, a nawet przyjaźni, z której można korzystać również po zakończeniu terapii. Chodzi o to, by nie tylko utrzymywać abstynencję i radzić sobie z alkoholem, ale rozwijać się i nauczyć się żyć pełnią życia. Jestem terapeutą mającym duże doświadczenie w kontaktach z osobami uzależnionymi iwspółuzależnionymi, absolwentem Studium Umiejętności Psychologicznych, Centrum Psychoedukacji i Psychoterapii w Czarnym Borze, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. Uczestniczyłem w Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Instytutu Psychologii Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Ukończylem szkolenie "Profilaktyka i terapia osób uzależnionych behawioralnie (od hazardu, internetu i seksu) i ich rodzin" organizowane przez Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień. Ukończyłem Studium Psychoterapii Uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Karkowie, w zakresie pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin. Obecnie jestem w procesie certyfikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Krzysztof Kozerski

Nazywam się Krzysztof Kozerski, od 1990 roku pracuję z osobami uzależnionymi. Początkowo były to osoby uzależnione od narkotyków, następnie leków, a od 2003 roku głównie z osobami mającymi problemy wynikające z nadużywania alkoholu. Doświadczenia zawodowe zdobywałem pracując w stacjonarnym ośrodku terapii długoterminowej, w poradni i punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych oraz prywatnej klinice terapeutycznej dla osób z problemem alkoholowym. Nie jest mi obca praca w telefonie zaufania, poradni internetowej, streetworkera, edukatora i szkoleniowca. Zawsze była to praca z osobami uzależnionymi, które chciały zmienić swoje życie, z osobami wychodzącymi z udręki, lęku i bólu zależności od alkoholu lub narkotyków. Jestem certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień, swoje umiejętności stale doskonalę na licznych szkoleniach, kursach, warsztatach. Jestem również po kilkuletniej terapii własnej. Obecnie w swoich poczynaniach zawodowych najwięcej energii poświęcam pracy z osobami chcącymi pozbyć się cierpienia wynikającego z nadużywania alkoholu. Dlatego, że jestem pewny co do możliwości realnej skutecznej pomocy osobom, które chcą zmienić swoje życie na lepsze i bardziej godne, bez alkoholu i narkotyków, które tę godność im odbierają. Święcie w to wierzę, ponieważ sam doświadczyłem uzależnienia i wyszedłem z niego dzięki pomocy innych ludzi. UkończyłemStudium Psychoterapii Uzależnień - Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień (2011-2012); Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień: „Konstruowanie i prowadzenie treningów służących zdrowieniu” oraz „Zapobieganie nawrotom choroby na dalszej drodze zdrowienia” (2009); Certyfikat w zakresie „Problematyki HIV/AIDS ” – KC ds. AIDS, UNDP (2003); Certyfikat Instruktora Terapii Uzależnień – Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Polskie Towarzystwo Psychologiczne (2003). 

mgr Luiza Leszczyńska

Ukończyłam Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jestem w procesie prowadzącym do uzyskania Certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Jestem absolwentką Studium Psychoterapii Uzależnienia i Współuzależnienia organizowanego przez Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Przed rozpoczęciem pracy zawodowej z osobami uzależnionymi, doświadczenie zdobywałam w Klinice Psychiatrii Dorosłych i na Oddziale Neurologii Collegium Medicum a także w Specjalistycznym Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie na Oddziale Psychiatrii Sądowej. Od 2010 roku rozpoczęłam pracę w obszarze uzależnień. Mam doświadczenie w pracy z osobami w różnym wieku – zarówno młodzieżą jak i dorosłymi uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, leków i hazardu. Początkowo pracowałam głównie z młodymi osobami uzależnionymi od różnych środków psychoaktywnych w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień oraz poradni rodzinnej i uzależnień dla młodzieży, młodych dorosłych oraz ich rodzin. W tym czasie miałam również okazję pracy z młodzieżą gimnazjalną jako psycholog szkolny. Natomiast od początku 2013 roku jestem zatrudniona w poradni leczenia uzależnień oraz na dziennym oddziale leczenia uzależnień od alkoholu, gdzie mam kontakt przede wszystkim z ludźmi dorosłymi zmagającymi z się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz uzależnieniami współistniejącymi jak narkotyki, leki i hazard, a także ich rodzinami. Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje i poddaje swoją pracę zawodową regularnej superwizji

mgr Anna Wojciechowska

Ukończyłam studia magisterskie psychologiczne na UJ w 1994 r. Mam 20-letnie doświadczenie kliniczne , praca w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki środowiskowej z pacjentami chorującymi psychicznie, od 2007 r. psycholog -orzecznik w Urzędzie Wojewódzkim ds Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. W 2007 r. ukończyłam Program Rozwoju osobistego w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, 2008 r. Studium Umiejętności Psychologicznych Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, 2008-2011 praca Klinika Uzależnień Terapie Tu i Teraz w Krakowie, doświadczenie własne w pracy z uzależnieniami i współuzależnieniami, w procesie certyfikacji z zakresu psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, doświadczenie własne w zakresie uzależnienia od leków i alkoholu, praca naukowa na temat sieci społecznej osób chorujących na schizofrenię, publikacje i wystąpienia krajowe i zagraniczne, zajmuje się problemami tzw. podwójnej diagnozy tj. uzależnienia i zaburzeń psychicznych. 2011 r. certyfikat specjalisty psychoterapeuty środowiskowego.

 

Opieka medyczna:

lek. med. Beata Kleber - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

lek. med. Mariusz Szczęsny - specjalista psychiatra, specjalista chorób wewnętrznych