News

Zapraszamy do umówienia się na bezpłatną konsultację.

Tel. 505 125 507

 Podjęcie decyzji o leczeniu jest często trudne, dlatego właśnie proponujemy bezpośrednią rozmowę z terapeutą dla osób mających problem z alkoholem (lub ich bliskich), w czasie której można bliżej przyjrzeć się indywidualnej sytuacji osoby zainteresowanej, ocenić głębokość problemu i spośród proponowanych przez nas form terapii wybrać tę, która będzie skuteczna dla konkretnej osoby.